Medarbetare

Johanna Elf

Ägare, VD, projektledare och översättare

Från: engelska, franska, danska och norska
Till: svenska
Specialområden: Ekonomi, fordonsteknik, juridik, IT/teknik, Life
Science (läkemedel, kliniska prövningar, medicinteknik), marknadsföring 

Utbildad i översättning med inriktning på engelska och franska från Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet. Även renodlade språkstudier i bl.a. engelska, svenska, danska och franska vid Göteborgs och Stockholms universitet samt i Frankrike. Utlandserfarenhet från England och Frankrike. Anställdes i oktober 2005, delägare juni 2009 till jan 2020 och ensam ägare sedan januari 2020. 

Louise Kahan Mazzeo

Projektledare och översättare

Från: tyska, engelska, italienska och nederländska
Till: svenska
Specialområden: Life Science (läkemedel, kliniska prövningar, medicinteknik), fordonsteknik, IT/teknik, reklam/marknadsföring 

Kandidatexamen i italienska från Stockholms universitet och magisterexamen i översättningsvetenskap från Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet. Även studier i bl.a. allmän språkvetenskap, tyska och nederländska samt språkstudier i Italien. Flera års erfarenhet som frilansöversättare. Har även översatt två romaner. Anställd sedan juli 2013.

Christoffer Rosendahl

Projektledare och översättare

Från: engelska, danska och norska
Till: svenska
Specialområden: IT/teknik, Life Science (läkemedel, kliniska prövningar, medicinteknik), marknadsföring 

Masterexamen i svenska med inriktning på översättning från Översättarprogrammet vid Uppsala universitet och kandidatexamen i engelska från Uppsala universitet. Även studier i bl.a. nordiska språk och italienska. Utlandserfarenhet från Italien och Tyskland. Tidigare erfarenhet av arbete i kasinobranschen och upplevelseindustrin. Anställd sedan september 2015.

Anders Warnqvist

Projektledare och översättare

Från: tyska, engelska, danska, norska och finska
Till: svenska
Specialområden: fordonsteknik, IT/teknik, Life Science (läkemedel, kliniska prövningar, medicinteknik) 

Bachelor of Arts i tyska och kulturvetenskap från University of Sussex. Masterexamen i översättning från Göteborgs universitet med inriktning på facköversättning från tyska och engelska. Även studier i finska, ryska, nederländska och danska. Utlandserfarenhet från Storbritannien, Tyskland och Finland. Flera års erfarenhet som frilansare och anställd på byrå. Fullvärdig medlem i Sveriges facköversättarförening, SFÖ. Anställd sedan juli 2017.

Saga Höglund

Projektledare och översättare

Från: engelska, danska och norska
Till: svenska
Specialområden: Life Science (läkemedel, kliniska prövningar, medicinteknik), reklam/marknadsföring,
IT/teknik, fordonsteknik

Kandidatexamen i språk och översättning med inriktning på engelska från Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet. Kandidatexamen i lingvistik från Stockholms universitet. Utlandserfarenhet från Spanien, Storbritannien och utbytesstudier i Nederländerna vid Universiteit van Amsterdam. Flera års erfarenhet som frilansöversättare. Anställd sedan juni 2020. 

Frida Bäcklund

Översättare

Från: tyska, engelska, danska och norska
Till: svenska
Specialområden: fordonsteknik, IT/teknik, Life Science  (läkemedel, kliniska prövningar, medicinteknik)

Masterexamen i tyska från Uppsala universitet.  Även studier i bl.a. allmän språkvetenskap, engelska, nordiska språk, översättningsvetenskap, språkvård, textanalys och textproduktion. Anställd sedan november 2022.

Jakob Lif

Projektledare

Deltidsanställd projektledare.

Namn kommer

Ekonomiansvarig

Från: tyska, engelska, danska, norska och finska
Till: svenska
Specialområden: fordonsteknik, IT/teknik, medicinteknik/inlagor 

Presentation kommer

Vill du arbeta som frilansare för
Alcuin Translations?

Du är välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss. Vi skickar dig en provöversättning inom överenskommen språkkombination och önskat ämnesområde. Inom vissa språkkombinationer vill vi istället se arbetsprover.