Om Alcuin av York

Varför heter vi Alcuin?

Namnet Alcuin kommer från en engelsk munk som hette Alcuin av York. Han levde på 700-talet e.Kr och bidrog till utvecklingen av handskrivna små bokstäver, så kallade minuskler, som inom tryckkonsten senare utvecklades till gemener. Tidigare skrevs alla latinska texter med versaler, men när man började använda små bokstäver gick det snabbare att skriva och texten blev lättare att läsa.

Den ursprungliga anledningen till att de tryckta gemenerna uppfanns sägs dock främst ha varit en ekonomisk fråga: det var dyrt med pergament under medeltiden och med gemener fick man plats med fler bokstäver på papperet. Utöver arbetet med minusklerna, som lade grunden för vår tids små bokstäver, författade Alcuin av York även ett antal egna verk inom aritmetik, astronomi och geometri, och hade i allmänhet stort inflytande på den kulturella renässansen under Karl den stores tid. 

Med ett nära samarbete bidrar vi till språkutveckling

Vi på Alcuin Translations kanske inte direkt leder någon renässans inom översättaryrket, även om vi gärna skulle vilja, men vi är noga med att hålla koll på vad som händer inom det svenska språkets utveckling. Som översättare bidrar man till språkutvecklingen varje gång en text innehåller en helt ny term som behöver en motsvarighet på svenska. Som mindre översättningsbyrå kan vi dessutom ha ett nära samarbete med kunder och leverantörer och vi strävar alltid efter att producera korrekta, tydliga och användarvänliga översättningar med hjälp av i huvudsak små bokstäver. 

Vill du arbeta som frilansare för Alcuin Translations?

Du är välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss. Vi skickar dig en provöversättning inom överenskommen språkkombination och önskat ämnesområde. Inom vissa språkkombinationer vill vi istället se arbetsprover.