Från beställning till leverans

Vi hjälper dig från start till slutresultat

När du kontaktar oss med en förfrågan blir en av våra erfarna projektledare och översättare huvudansvarig för dig som kund. Du får därmed kontinuitet i din kontakt med oss, och du vet alltid vem på företaget du kan kontakta.

Med projektledaren diskuterar du frågor som:

Process

Från beställning till leverans

Insamling av referensmaterial

För att vi ska kunna leverera en så bra översättning som möjligt ser vi gärna att du skickar referensmaterial. Det kan till exempel vara äldre förlagor av liknande produkttexter, befintliga termlistor eller annan kundspecifik information.

Val av översättare

Därefter väljer projektledaren rätt översättare för just din text. Vi på kontoret översätter från engelska, tyska, franska, italienska, nederländska, finska, danska och norska till svenska, och för andra språkkombinationer har vi ett kontaktnät med duktiga frilansöversättare. Vi väljer en lämplig översättare för språkkombinationen och ämnesområdet.

Start av projekt och leverans

Under uppdragets gång håller Alcuins projektledare i alla trådar. Vi ställer de rätta frågorna, förmedlar kontakt mellan kund och översättare och knyter ihop säcken, så att vi alltid levererar den produkt som du har beställt. Har du synpunkter på texten eller ny information som du vill ta med i översättningen ingår dessutom en omgång korrigeringar. Ändringar i originaltexten efter att översättningen är klar debiteras dock per timme. Se därför gärna till att din text verkligen är klar när du skickar den för översättning.

Konsekvens i framtida projekt

Om du har en stor mängd text som ska översättas eller om du vill anlita oss löpande ser projektledaren till att dina texter alltid är konsekventa, både vad gäller terminologi och stil. Vi försöker så långt som möjligt anlita samma översättare för samma kunder och vi använder oss alltid av kundspecifika översättningsminnen där dina tidigare översättningar finns sparade.

Vill du arbeta som frilansare för Alcuin Translations?

Du är välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss. Vi skickar dig en provöversättning inom överenskommen språkkombination och önskat ämnesområde. Inom vissa språkkombinationer vill vi istället se arbetsprover.