Övriga tjänster

Våra övriga tjänster

Korrekturläsning

I översättning ingår alltid korrekturläsning, men om du vill få en text korrekturläst utan att få något översatt tillhandahåller vi även denna tjänst separat.

DTP/Layout

Vi kan erbjuda tryckfärdiga översättningar. Genom samarbete med ett DTP-företag kan vi anpassa texten till ett översättningsvänligt format och sedan leverera den slutliga översättningen i samma format som vi fick den.

Fackgranskning

I vissa medicinrelaterade ämnen, till exempel diagnostik och mikrobiologi, erbjuder vi fackgranskning som utförs av en specialist i ämnet.

Testning av översatt programvara

När en programvara har blivit översatt behöver man oftast kontrollera att översättningen får plats och fungerar på skärmen. Vi testar programvaran åt dig och ser till att alla länkar leder rätt, att rätt text har hamnat på rätt knappar och att programmet utför det som texten säger.

Språkgranskning

Språkgranskning är en lite mer avancerad form av korrekturläsning. Vi ser till att texten har flyt i språket, korrekt terminologi och fokus på den läsekrets som texten riktar sig till. Om texten som ska språkgranskas är en översättning kontrollerar vi måltexten mot originalet för att se att allt stämmer.

Korrekturläsning

I översättning ingår alltid korrekturläsning, men om du vill få en text korrekturläst utan att få något översatt tillhandahåller vi även denna tjänst separat.

DTP/Layout

Vi kan erbjuda tryckfärdiga översättningar. Genom samarbete med ett DTP-företag kan vi anpassa texten till ett översättningsvänligt format och sedan leverera den slutliga översättningen i samma format som vi fick den.

Fackgranskning

I vissa medicinrelaterade ämnen, till exempel diagnostik och mikrobiologi, erbjuder vi fackgranskning som utförs av en specialist i ämnet.

Testning av översatt programvara

När en programvara har blivit översatt behöver man oftast kontrollera att översättningen får plats och fungerar på skärmen. Vi testar programvaran åt dig och ser till att alla länkar leder rätt, att rätt text har hamnat på rätt knappar och att programmet utför det som texten säger.

Språkgranskning

Språkgranskning är en lite mer avancerad form av korrekturläsning. Vi ser till att texten har flyt i språket, korrekt terminologi och fokus på den läsekrets som texten riktar sig till. Om texten som ska språkgranskas är en översättning kontrollerar vi måltexten mot originalet för att se att allt stämmer.

Vill du arbeta som frilansare för Alcuin Translations?

Du är välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss. Vi skickar dig en provöversättning inom överenskommen språkkombination och önskat ämnesområde. Inom vissa språkkombinationer vill vi istället se arbetsprover.